Xây dựng đô thị văn minh và thông minh

Ngày15/12/2016, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trước đó, ngày 1/12/2016 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và…

Samsung Galaxy S6 Edge tiếp tục "bén lửa"

Danh tiếng của Samsung đã bị ảnh hưởng khá nhiều trong những tháng gần đây. Tất nhiên, điều mà chúng ta đang nói đến là sự thất bại của chiếc Galaxy Note 7. Không chỉ có vậy, một số thiết bị Galaxy S7 Edge và S6 Edge cũng dính các trường…