Browsing Tag

năng lượng

Những tuabin gió sáng tạo trong thiết kế

Vừa qua, Hiệp hội Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố nguồn năng lượng tái tạo trên toàn cầu lần đầu tiên vượt qua năng lượng than, trong đó năng lượng gió chiếm một tỷ lệ lớn. Hiện nay, những sáng kiến công nghệ mới trong thiết kế tuabin gió…